Vizsgák
Magyar alkotmánytörténet és magyar jogtörténet

A jogász hallgatók számára az első félévi kötelező tanulmányokat kollokvium zárja. A kollokvium tárgya az előadások anyaga, valamint a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont). Kollokválni nappali tagozatos hallgatók esetén a szemináriumvezetőknél kell, míg az osztatlan levelező tagozatos hallgatók esetén a tanszék közalkalmazott oktatói bonyolítják le a vizsgákat. Az osztatlan levelező tagozatos jogász hallgatók számára a vizsga kombinált, vagyis írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli rész megkezdésének feltétele az írásbeli szakasz sikeres teljesítése.

A jogtörténeti tanulmányokat a második félévben alapvizsga zárja. Az alapvizsga tartalmazza a második féléves jogtörténeti tananyag ismeretanyagát, továbbá az első félév kollokviumának matériáját képező információkat. Az alapvizsga tárgya tehát a két szemeszter teljes tananyaga: az előadások anyaga és a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont). Az alapvizsga a nappali tagozatos jogász hallgatók számára szóbeli, az osztatlan levelező tagozatos jogász hallgatók számára kombinált, vagyis írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli rész megkezdésének feltétele az írásbeli szakasz sikeres teljesítése.

A nappali tagozatos hallgatók számára a vizsgaidőpontokat mindkét félévben a szemináriumvezetők határozzák meg. Az osztatlan levelező tagozatos hallgatók vizsganapjairól a tanszék az adott félév során ad tájékoztatást. A vizsganapokról a NEPTUN rendszerből lehet tájékozódni. A vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a Kar által meghirdetett időponttól. A jelentkezésben elsőként megjelölt vizsgaidőpontról más vizsgaidőpontra halasztani csak a megadott vizsgakeret beteltéig lehetséges a Kari szabályok tiszteletben tartása mellett. Pótvizsganapra csak elégtelen érdemjeggyel fogad el jelentkezést a tanszék.

Letölthető tételsorok:

 • Kollokvium (jogász, első szemeszter) - érvényes 2009. március 1-től
 • Alapvizsga (jogász, második szemeszter) - érvényes 2009. március 1-től
 • Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet

  A politológus hallgatók számára kötelező tantárgyként meghirdetett Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet című tárgy tanulmányozását mindkét szemeszterben kollokvium zárja. Az első szemeszter kollokviumának formája írásbeli, a második szemeszteré szóbeli. A vizsgákat az Európai alkotmány- és parlamentarizmustörténet című tárgy előadásában résztvevő tanszéki oktatóknál kell letenni. A kollokviumok tárgya mindkét félévben az adott szemeszter teljes tananyaga: az előadások anyaga és a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont).

  A vizsganapokról a NEPTUN rendszerből lehet tájékozódni. A vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a Kar által meghirdetett időponttól. A jelentkezésben elsőként megjelölt vizsgaidőpontról más vizsgaidőpontra halasztani csak a megadott vizsgakeret beteltéig lehetséges a Kari szabályok tiszteletben tartása mellett. Pótvizsganapra csak elégtelen érdemjeggyel fogad el jelentkezést a tanszék.

  Letölthető tételsor:

 • Kollovium (politológus, második szemeszter) - érvényes 2008. november 11-től
 • Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet

  Az igazságügyi igazgatási szak hallgatói számára a Magyar alkotmány- és közigazgatástörténet egy szemeszteres kötelező stúdiumát írásbeli beszámoló vizsga zárja. A tananyag és a vizsga anyaga: az előadások anyaga és a tanszék által meghatározott kötelező tananyag (lásd kötelező előadások menüpont).

  A vizsganapokról a NEPTUN rendszerből lehet tájékozódni. A vizsgára jelentkezés a NEPTUN rendszeren keresztül történik a Kar által meghirdetett időponttól. A jelentkezésben elsőként megjelölt vizsgaidőpontról más vizsgaidőpontra halasztani csak a megadott vizsgakeret beteltéig lehetséges a Kari szabályok tiszteletben tartása mellett. Pótvizsganapra csak elégtelen érdemjeggyel fogad el jelentkezést a tanszék.