Tanulmányi verseny 2011

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéke

tanulmányi versenyt hirdet első évfolyamos ELTE hallgatók számára.

 

YOU MÁJT WIN 2

 

FELTÉTELEK

A versenyen - tagozattól függetlenül (nappali, osztatlan levelező) – olyan ELTE hallgatók indulhatnak, akik már teljesítették a Magyar Alkotmánytörténet kollokviumi vizsgát.

 

A LEBONYOLÍTÁS MENETRENDJE

I. forduló (írásbeli):

- Az első forduló időpontja: 2011. május 3. (kedd), 11.20-11.50, VIII. tanterem (A Magyar Állam- és Jogtörténet előadás után)
- A résztvevőknek egy 60 kérdésből álló feleletválasztós tesztet kell kitölteniük.
- Ehhez semmilyen segédeszközt nem lehet igénybe venni.
- A második fordulóba az első fordulóból a tizenkét legmagasabb pontszámot elérő versenyző kerül.
- A második fordulóba jutottak listájának kihirdetése a második forduló helyszínén, közvetlenül a második forduló előtt történik.

II. forduló (szóbeli):

- A második forduló időpontja: 2011. május 3. (kedd), 18.00-20.00, I. tanterem
- Amennyiben egy bejutott versenyző nem jelenik meg a helyszínen, a sorban utána következő kapja meg a lehetőséget a szóbeli fordulón való részvételre.
- A második forduló háromtagú zsűri előtt zajlik.
- A második forduló két részre oszlik, az alábbiak szerint:

II/1. rész: Az első részben az első fordulóból bejutott tizenkét versenyző küzd egymással. A résztvevőknek villámkérdésekre kell szóban válaszolniuk. Pontegyenlőség esetén párbaj dönt.

II/2. rész: A második részbe csak az első részben legmagasabb pontszámot elért hat versenyző kerül. A résztvevőknek egy véletlenszerűen kisorsolt kifejtős kérdésre kell választ adniuk maximum öt perc időtartamban.
A tanulmányi verseny első helyezését a második fordulóban a legmagasabb pontszámot elért versenyző szerzi meg.

 

ÉRTÉKELÉS

- Mindkét forduló eredményességét a szervező tanszék neves oktatóiból álló zsűri értékeli pontozásos rendszerben.
- Az értékelés szempontjai között a verseny tananyagának ismerete, továbbá a szóbeli fordulóban a logikai- és érvelőkészség szerepelnek.


DÍJAZÁS

- Minden, a második fordulóba bejutott résztvevő oklevelet kap.
- A VII-XII. helyezettek könyvjutalomban részesülnek.
- A IV-VI. helyezettek könyvcsomagban részesülnek.
- Az I-III. helyezettek a tanév végi Magyar Állam- és Jogtörténet alapvizsgájukra megajánlott jeles (5) érdemjegyet kapnak.
- Mindezek mellett – a zsűri döntése alapján - különdíjak kiosztására is sor kerülhet.

 

A VERSENY ANYAGA

Megegyezik a Magyar Állam- és Jogtörténet tanév végi alapvizsga anyagával, azaz:

- Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna), Bp., 2003. Osiris Kiadó
- Magyar jogtörténet (szerk.: Mezey Barna), Bp., 2007. Osiris Kiadó
- A magyar állam- és jogtörténet forrásai (szerk.: Mezey Barna), Bp., 2002. Osiris Kiadó
- (források: 42-45., 86-87., 36-41., 216-217., 213-214., 220., 310-311., 313., 277., 396-397., 215., 278., 411., 413., 274. , 401., 1-7., 12-15., 19-20., 170-174., 256-257., 161-164., 260., 165-169., 203-204.,
185-198., 201-202., 372-373., 502., 308., 360., 511., 532-534., 526., 528., 535.)

 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket a majtverseny@gmail.com e-mail címre várjuk. A jelentkezésbe írják bele nevüket, EHA kódjukat és csoportszámukat.

A jelentkezés határideje: 2011. április 19. (kedd), 24.00

 

Bővebb felvilágosítás:


dr. Gosztonyi Gergely, gosztonyi@ajk.elte.hu

Letölthető tájékoztató a 2011. évi versenyhez (pdf) (doc)

A verseny plakátja nagy felbontásban (pdf)